Lubuntu mute/unmute button problem

I noticed a problem with my keyboards mute/unmute button. It seems that it only mutes, but the solution is simple.
Do the following, edit the .config/openbox/lubuntu-rc.xml with nano.

sudo nano .config/openbox/lubuntu-rc.xml

scroll down untill you see this

<!-- Keybinding for Volume management -->
 <keybind key="XF86AudioRaiseVolume">
  <action name="Execute">
   <command>amixer -q sset Master 3%+ unmute</command>
  </action>
 </keybind>
 <keybind key="XF86AudioLowerVolume">
  <action name="Execute">
   <command>amixer -q sset Master 3%- unmute</command>
  </action>
 </keybind>
 <keybind key="XF86AudioMute">
  <action name="Execute">
   <command>amixer -q sset Master toggle</command>
  </action>
 </keybind>

and type in the following: -D pulse after the -q so it looks like this

<!-- Keybinding for Volume management -->
 <keybind key="XF86AudioRaiseVolume">
  <action name="Execute">
   <command>amixer -q -D pulse sset Master 3%+ unmute</command>
  </action>
 </keybind>
 <keybind key="XF86AudioLowerVolume">
  <action name="Execute">
   <command>amixer -q -D pulse sset Master 3%- unmute</command>
  </action>
 </keybind>
 <keybind key="XF86AudioMute">
  <action name="Execute">
   <command>amixer -q -D pulse sset Master toggle</command>
  </action>
 </keybind>

reboot and done!

Enabling hibernation on Lubuntu

This is a simple guide to enable hibernation on Lubuntu.
It took me eight hours to fix, hopefully it wont take you this long.

 1. Make sure you have a swap partition! NOTE SWAP PARTITION it’s much simpler.
  There are multiple guides online to setup the swap area,
  see this as an example: https://help.ubuntu.com/community/SwapFaq
 2. Enable the hibernate buttons by editing this file:
  sudo nano /var/lib/polkit-1/localauthority/10-vendor.d/com.ubuntu.desktop.pkla[Disable hibernate by default in upower]
  Identity=unix-user:*
  Action=org.freedesktop.upower.hibernate
  ResultActive=no[Disable hibernate by default in logind]
  Identity=unix-user:*
  Action=org.freedesktop.login1.hibernate;org.freedesktop.login1.handle-hibernate-key;org.freedesktop.login1;org.freedesktop.login1.hibernate-multiple-sessions;org.freedesktop.login1.hibernate-ignore-inhibit
  ResultActive=noto ”yes”
 3. We will be using s2disk for our hibernation, install it with he following command:
  aptget install uswsusp

  If the configuration wizard doesn’t start automatically type:
  sudo dpkg-reconfigure uswsusp

 4. Now we need to tell the system to use s2disk so do the following:
  cp /lib/systemd/system/systemd-hibernate.service /etc/systemd/system/
  cp /lib/systemd/system/systemd-hybrid-sleep.service /etc/systemd/system/

  And edit the /etc/systemd/system/systemd-hibernate.service

  [Service]
  Type=oneshot
  ExecStart=/bin/bash /opt/sleepscripts/s2disk.sh
  And /etc/systemd/system/systemd-hybrid-sleep.service
  [Service]
  Type=oneshot
  ExecStart=/bin/bash /opt/sleepscripts/s2both.sh
 5. Restart, and it should work

GDPR, tandlöst för privatpersoner

GDPR, tandlöst för privatpersoner

GDPR (General Data Protection Regulation) som blev lag den 25 maj 2018 är en lag vars syfte var att privatpersoner skulle få bättre kontroll över sina personuppgifter.
GDPR tillåter dock undantag för stat och myndighet samt att GDPR inte bryter mot existerande lagar.
Detta ger oss följande problem, offentlighetsprincipen och tryckfrihetsförordningen som är skyddad av grundlag.

Offentlighetsprincipen: https://lagen.nu/begrepp/Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen: https://lagen.nu/1949:105

All information om dig som du uppger till skatteverket är i princip offentliga uppgifter.
Dessa uppgifter är tex. var du bor, civilstatus samt vad du har i skatt (räkna bakåt och man kan beräkna vad du tjänar)
Dessa kan företag köpa av skatteverket och publicera genom att hänvisa till tryckfrihetsförordningen.

Detta kommer förstärka skatteverket som huvudsaklig leverantör av persondata.
Vilka företag har det just nu svettigt? Inga av dem i Sverige man ville sätta dit.
De som har det jobbigast just nu är små privata revisionsbyråer, lönekontor och HR avdelningar som måste kartlägga hur och var all persondata lagras samt sätta upp rutiner för hanterandet av dessa.

Vilka tjänar på det? Skatteverket och GDPR konsulter.

För att verkligen kunna reda ut och sätta press på oseriösa aktörer kan ett prejudicerande dom behövas.

Konfigrera switchar från läsplattan / varför det är viktigt med enable lösenord

En kul grej som jag har velat testa är om det går att konfigurera switchar från en tablet (läsplatta) med seriell kabel.
Och det går!

Jag har följande setup:

En USB A hona till en micro USB kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En usb till seriell adapter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan var det bara att testa med en lämplig programvara på in Leovo tab 4 och VIPS! Det fungerar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kunde utan problem få ut konfigurationsfilen från en av våra switchar.
Det är en av anledningarna att det är så viktigt med ”Enable” lösenord. (som vi använder oss av)
Man kan spara makron i applikationen så med ett enkelt knapptryck så kan man ladda ner hela konfigurationen.

Active Directory testa standardlösenord

Om ni har ett standardlösenord ni använder när nya konton skapas, använd följande kommando i powershell för att kontrollera att användarna har ändrat det.

Get-ADUser -Filter * -SearchBase ”DC=domain,DC=local” | ForEach {
$_.SamAccountName
(new-object directoryservices.directoryentry ””, (”domain\” + $_.SamAccountName), ”password”).psbase.name -ne $null
Write-Host ””
}

Ändra bara domännamnet till ditt korrekta samt password till standardlösenordet du vill testa.

ESXI slut på disk?

Fick slut på diskutrymme på en av diskarna.

VM maskinen kör FreeNAS, den har per automatik synkat FEL directory och nu skapat dubbletter på alla filer. VM disken är full och host storagen också.

Hur gör jag nu då? När jag väl har tagit bort alla filer så krymper inte VMs disk allokering.

JO! Då gör man såhär!

Slå av den virtuella maskinen.
Aktivera SSH till VMware ESXI hosten i inställningarna.
SSHa till maskinen och gå till /vmfs/volumes/, där under ligger all storage.
Gå till den .vmdk filen av intresse och skriv kommandot ”vmkfstools -K filen.vmdk”

Det ska räcka. 🙂

Se den här länken för mer information

http://buildvirtual.net/reclaim-used-space-with-vmkfstools-punchzero/