Raspberry PI

 

Många projekt som jag gör börjar med raspberry pi maskinerna.
Dessa små enkortsdatorer har allt man behöver och bra labb datorer.

Här finns några kommandon som är bra att ha.

Automatisk montering av USB diskar:
sudo apt-get install usbmount

Fast IP adress:
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
Längst ner lägger du till följande:
interface eth0

static ip_address=192.168.0.10/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1

Autostart
För autostart av program och commandon använd Crontab
För att börja skriv följande:
sudo crontab -e
Du kommer då få välja vilken texthanterare du vill använda (jag brukar använda nano)
För att starta ett program vid uppstart skriv följande:
@reboot commando