Powershell för att kontrollera lösenord

Ett kort och bra kommando för att lista alla användare vid namn som aldrig har sedan användaren skapades ändrat sitt namn.

import-module activedirectory
Get-ADUser -Filter * -Properties PasswordLastSet, WhenCreated | Where-Object { $_.Enabled -and ( $_.PasswordLastSet.DateTime -eq $_.WhenCreated.DateTime ) } | select name

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *