CV

Utbildning I kronologisk ordning

  • 3 årig teknisk utbildning på Thorildsplans Gymnasium med inriktning nätverk och programmering
  • Högskoleingenjörsutbildning med inriktning datateknik på Kungliga Tekniska Högskolan

Arbetslivserfarenhet

Egenföretagare (2009 –2014)
Dbonline.se (Mosstorpsvägen 36)
Jag startade företaget i slutet av gymnasiet för att tjäna lite extra pengar under studietiden. Under åren som har gått så har jag fått många varierande typer av arbetsuppgifter. Jag har jobbat som supporttekniker till privatpersoner och företag där jag bl.a. har programmerat hemsidor, konstruerat nätverk, reparerat datorer och satt upp kompletta IT system. Erfarenheten som egenföretagare har stärkt min självständighet men även gynnat en god interaktion med andra människor, då det är viktigt att kunna samarbeta för goda resultat. Min kunskapsbank inom IT har utvecklats med det ansvaret som egenföretagare för med sig. Tack vare jobben jag fick så behövde jag inte ta några studielån.

PWC (2011 – 2012)
Torsgatan 21
Jag arbetade som konsult åt PWC för deras interna säljstödsystem kallat K2. Arbetet var mycket självständigt och gick ut på att utveckla och supporta systemet samt utbilda användare.

Sven A Hermelin AB (2012 – 2014)
Torsvikssvängen 11
Sven A Hermelin AB är en landskapsarkitektbyrå belägen på Lidingö. De har behövt hjälp med bland annat enklare saker som att dra nätverkssladdar och installera datorer till mer avancerade saker som att installera och konfigurera servrar, installera IP telefoni, skapa ett intranät och en intern hemsida. Under dessa tillfällen så har jag både jobbat självständigt och varit projektledare. På Sven A Hermelin AB utförde jag även mitt examensjobb från KTH, som går att få tag på som PDF här: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-42470

EPM Data AB (2014 – 2016)
EPM Data är ett hostingföretag för de små och stora företagen. Företaget ligger i framkant på tekniska lösningar för användare och servermiljöer. Under min tid på EPM så har jag fått testa på en rad olika roller så som IT-Tekniker och kundplacerad IT-Konsult. Under min tid som kundplacerad IT-konsult på SFHM (Statens Försvarshistoriska Museer) så hade jag ett helhets ansvar för den dagliga driften samt it projekten som genomfördes. Min nuvarande roll på EPM data är servicedeskansvarig, det är en ansvarsfull roll som jag trivs i.

Statens försvarshistoriska museer (2015-2016)
SFHM är en statlig myndighet vars syfte är att sprida kunskap om Sveriges försvar och historia samt dess roll i samhället. Organisationen består av ett kansli, SMHA (Sveriges militärhistoriska arv), Armémuseum och Flygvapenmuseum i Linköping. I dagsläget anställer SFHM ungefär 100 personer och organisationen ställer unika IT krav. Min roll som ansvarig IT-tekniker var att stödja IT-ansvarig i planerings och budgeteringsarbetet. Jag drev självständigt projekt samt jobbade med den dagliga driften och problem som uppstod. Jobbet var både roligt och utmanande.

Experis (2016 – 2017)
Experis är ett dotterbolag till Manpower group. Där jobbade jag som IT-Konsult och var placerad på Nordea Bank. Där jobbade jag som User Administrator. Vi hade i uppgift att hantera användares rättigheter i AD samt ”RACF”, ett IBM stordator system.

Human IT Consulting (2017-nu)
Human IT Resurs är ett IT-konsultbolag vars focus ligger på de anställda. De är just nu i en expansiv fas och har stor bredd på sina uppdrag. Deras affärsidé är att skapa ett värde för kunden. Jag är förnärvarande placerad på SLLIT som Problem Manager och är med i att definiera och skapa problemprocessen. Det är ett utmanande jobb men roligt.

B Körkort sedan 2012

  • Övriga kvalifikationer
  • Cisco CCNA 1 – 4 certifikat